Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcejX
tel.: 12 333 74 00
e-mail: kontakt@e-elka.pl
Kategorie
Kategorie
Kategoria B
UPRAWNIENIA
 • Pojazd samochodowy ważący do 3,5 t.
 • Zespół takich pojazdów wraz z przyczepą lekką albo inną niż lekka (o łącznej masie nieprzekraczającej 4,25 t. a kierowca posiada kod 96 prawa jazdy).
 • Motorower i czterokołowiec lekki.
 • Ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny, zespół takiego pojazdu i przyczepy lekkiej.
 • Motocykl, którego pojemność silnika nie przekracza 125 cm³, moc jest mniejsza niż 11 kW, a stosunek mocy do masy własnej nie przekracza 0,1 kW/kg (to opcja dla osób posiadających prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat).
WYMAGANIA
 • Ukończony 18. rok życia (kurs można rozpocząć 3 miesiące wcześniej).
 • Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich.
 • Pozytywne orzeczenie lekarskie.
 • Ukończenie wymaganego szkolenia.
 • Zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm w kolorze, przedstawiające osobę w pozycji frontalnej.
 • Zdanie egzaminu państwowego.

 

 

 

PRZEBIEG I ZAKRES SZKOLENIA
 • Przed przystąpieniem pierwszy raz do egzaminu na prawo jazdy odbywasz szkolenie podstawowe. Po nim możesz się zdecydować na szkolenie uzupełniające.
 • Zakres programowy szkolenia podstawowego określa program spełniający wymagania rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
 • Zakres szkolenia uzupełniającego określają wspólnie kursant i instruktor w zależności od potrzeb indywidualnych.
ILOŚĆ GODZIN
 • Szkolenie teoretyczne to przynajmniej 26 godzin i 4 godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 • Szkolenie praktyczne to co najmniej 30 godzin.
 • Konkretną ilość godzin kursu ustala twój instruktor w porozumieniu z tobą.
 • Jeśli masz prawo jazdy kat. B1 lub zaświadczenie o zdanym w zakresie B1 egzaminie, wymagania odnośnie do godzin szkoleń cię nie dotyczą. Posiadanie takiego prawa jazdy uprawnia do zmniejszenia ilości godzin kursu praktycznego o 10.
 • Jeśli robisz kursy na więcej kategorii prawa jazdy, ilość godzin kursu teoretycznego zmniejsza się o 10.

 

DŁUGOŚĆ ZAJĘĆ
 • Zajęcia teoretyczne – jednostki 45-minutowe.
 • Zajęcia praktyczne – jednostki 60-minutowe.
 • Przynajmniej 4 godziny zajęć praktycznych zajmuje nauka jazdy w terenie niezabudowanym, w tym na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h.
 • W czasie pierwszych 8 godzin szkolenia praktycznego zajęcia nie mogą trwać dłużej niż 2 godziny. Po pierwszych 8 godzinach mogą one trwać 3 godziny.
EGZAMIN
 • Egzamin teoretyczny sprawdza wiedzę z zakresu zasad zachowania w ruchu drogowym, przepisów drogowych i funkcjonowania pojazdu.
 • Egzamin praktyczny przebiega na placu manewrowym, a następnie w ruchu drogowym. Jest to egzamin państwowy.
 • Egzaminowany realizuje w czasie egzaminu określone zadania, które następnie, po egzaminie, omawia z egzaminatorem. Niezależnie od ilości popełnionych błędów, o ile nie wystąpi zagrożenie życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego, założone zadania egzaminacyjne są realizowane.
 • Egzamin wewnętrzny to generalna próba przed egzaminem państwowym. Jego celem jest weryfikacja umiejętności oraz oswojenie się z sytuacją, którą utrudnia stres.
 • Egzaminator wewnętrzny posiada uprawnienia egzaminatora państwowego.
TERMIN WAŻNOŚCI PRAWA JAZDY
 • O ile nie ma przeciwwskazań ze względu na stan zdrowia kierowcy lub inne okoliczności, prawo jazdy kat. B jest wydawane na 15 lat.
 • Przedłużenie następuje poprzez wymianę dokumentu, za opłatą, na wniosek kierowcy.
CENNIK KURSU
Skontaktuj się z nami
Jesteś zainteresowany naszą ofertą lub masz jakieś pytania? Zadzwoń lub napisz.

tel.: 12 333 74 00
e-mail: kontakt@e-elka.pl

Napisz do nas
Szukaj na stronie
szukaj
Newsletter - zapisz się
zapisz
Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie materiałów zabrionione
Copyright 2016 @ e-elka.pl
tworzenie stron internetowych kraków