Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcejX
tel.: 12 333 74 00
e-mail: kontakt@e-elka.pl
Kategorie
Kategorie
Kategoria C+E
UPRAWNIENIA
 • Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu).
 • Zespół pojazdów złożony z pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii C wraz z przyczepą (przyczepami).
 • Motorower.
 • Czterokołowiec lekki.
 • Ciągnik rolniczy z przyczepą/przyczepami.
 • Pojazd wolnobieżny z przyczepą/przyczepami.
WYMAGANIA
 • Ukończony 18. rok życia – w przypadku żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 • Ukończony 21. rok życia – minimalny wiek dla uzyskania prawa jazdy kat. C.
 • Posiadanie prawa jazdy kat. C lub odbycie kursu wymaganego do uzyskania prawa jazdy kat. C zakończonego pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego.
 • Pozytywne orzeczenie lekarskie.
 • Zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm w kolorze, przedstawiające osobę w pozycji frontalnej.
 • Pozytywne orzeczenie psychologiczne.
 • Ukończenie szkolenia odnośnie do danej kategorii.
PRZEBIEG I ZAKRES SZKOLENIA
 • Przed przystąpieniem pierwszy raz do egzaminu na prawo jazdy odbywasz szkolenie podstawowe. Po nim możesz się zdecydować na szkolenie uzupełniające.
 • Zakres programowy szkolenia podstawowego określa program spełniający wymagania rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
 • Zakres szkolenia uzupełniającego określają wspólnie kursant i instruktor w zależności od potrzeb indywidualnych.
 • Przynajmniej 10 godzin szkolenia praktycznego to jazda w terenie niezabudowanym, na drogach o dopuszczalnej prędkości większej niż 70 km/h.
 • W ramach szkolenia praktycznego zajęcia nie mogą być dłuższe niż 2 godziny dziennie podczas pierwszych 8 godzin szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. C+E. Po ośmiu godzinach szkolenia mogą to być 3 godziny w ciągu dnia, po zakończeniu 50% godzin zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia dla prawa jazdy – 4 godziny dziennie.
ILOŚĆ GODZIN
 • 25 godzin – szkolenie praktyczne.
 • Jeśli szkolisz się w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy, to określona dla tej kategorii liczba godzin zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia zmniejsza się o 10 w zakresie prawa jazdy kat. C, jeżeli w tym czasie uczestniczysz odpowiednio w szkoleniu w zakresie prawa jazdy kat. C+E.
DŁUGOŚĆ ZAJĘĆ
 • Jednostka zajęć praktycznych – 60 min.
EGZAMIN
 • Egzamin praktyczny przebiega na placu manewrowym, a następnie w ruchu drogowym. Jest to egzamin państwowy.
 • Egzaminowany realizuje w czasie egzaminu określone zadania, które następnie, po egzaminie, omawia z egzaminatorem. Niezależnie od ilości popełnionych błędów, o ile nie wystąpi zagrożenie życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego, założone zadania egzaminacyjne są realizowane.
 • Egzamin wewnętrzny to generalna próba przed egzaminem państwowym. Jego celem jest weryfikacja umiejętności oraz oswojenie się z sytuacją, którą utrudnia stres.
 • Egzaminator wewnętrzny posiada uprawnienia egzaminatora państwowego.
TERMIN WAŻNOŚCI PRAWA JAZDY
 • 5 lat (nie dłużej jednak od okresu ważności orzeczenia lekarskiego).
CENNIK KURSU
Skontaktuj się z nami
Jesteś zainteresowany naszą ofertą lub masz jakieś pytania? Zadzwoń lub napisz.

tel.: 12 333 74 00
e-mail: kontakt@e-elka.pl

Napisz do nas
Szukaj na stronie
szukaj
Newsletter - zapisz się
zapisz
Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie materiałów zabrionione
Copyright 2016 @ e-elka.pl
tworzenie stron internetowych kraków